പെണ്ണെന്തൊരു പെണ്ണാണേ - Pennenthoru Pennanu Malayalam Song Lyrics

പെണ്ണെന്തൊരു പെണ്ണാണേ - Pennenthoru Pennanu Malayalam Song LyricsPennenthoru Pennanu - Song Details

Song Details Credits
Song- പെണ്ണെന്തൊരു പെണ്ണാണേ
Music - Kailas Menon
Lyricist- Manu Manjith
സിംഗർ - Midhun. V. Dev & Almaram Music Band
ഫിലിം / Album- Dear Vaappi


മൈലാഞ്ചി കൈയ്യോണ്ടങ്ങനെ മൈമിന്നണ മിഴി പൊത്തി
ഓളൊന്നു ചിരിച്ചാൽ ഖൽബില് ഓളങ്ങള് നുരകുത്തി

കടുമണിമറുകഴകാം കവിളിൽ പടരുന്നത് മൂവന്തി
തുടുമടുമലരായ് ഇതളായ് വിലസണ്
മുത്തായ മോളാണവൾ

പെണ്ണെന്തൊരു പെണ്ണാണേ
പാലമ്പളി പോലാണേ
മൊഞ്ചെന്തൊരു മൊഞ്ചാണേ
മഞ്ചാടി മിനുപ്പാണേ

പെണ്ണെന്തൊരു പെണ്ണാണേ
പാലമ്പളി പോലാണേ
മൊഞ്ചെന്തൊരു മൊഞ്ചാണേ
മഞ്ചാടി മിനുപ്പാണേ

മൈലാഞ്ചി മൈലാഞ്ചി
മൈലാഞ്ചി കൈയ്യോണ്ടങ്ങനെ മൈമിന്നണ മിഴി പൊത്തി
ഓളൊന്നു ചിരിച്ചാൽ ഖൽബില് ഓളങ്ങള് നുരകുത്തി

(Music)

പേനിമ്പ പൂമൊഴി ചുണ്ടില് താളത്തില് വടിവൊത്ത
കൽക്കണ്ട കുന്നിൻ മുകളിലെ പാർക്കുന്നേ രാജാത്തി
കനവൊഴുകണ പുഴയിൽ പതിവായ്
പുണരുന്നൊരു പൂമീനായ്
വലയെറിയണതാരാണോളേ വീശി പ്പിടിച്ചീടുവാൻ

പെണ്ണെന്തൊരു പെണ്ണാണേ
പാലമ്പളി പോലാണേ
മൊഞ്ചെന്തൊരു മൊഞ്ചാണേ
മഞ്ചാടി മിനുപ്പാണേ

പെണ്ണെന്തൊരു പെണ്ണാണേ
പാലമ്പളി പോലാണേ
മൊഞ്ചെന്തൊരു മൊഞ്ചാണേ
മഞ്ചാടി മിനുപ്പാണേ

ആനന്ദ ചിറകേ കത്തണതത്ത കിളിയേ ചന്ദന വർണ്ണ ചേലോടെ
ചക്കര മഞ്ചലിലേറി വരുന്നൊരു സുന്ദരമാരനു നിധിയേ അരിമുല്ല കൊടിയാണേ
പൂത്തിരി ലാത്തിരി പൂത്തിരികണ്ണില് കത്തണ മുന്തിരി മണിയേ അക്കര നിന്നൊരു പൂക്കാറ്റേ
ചക്കര മഞ്ചലിലേറി വരുന്നൊരു സുന്ദരമാരനു നിധിയേ അരിമുല്ല കൊടിയാണേ

പെണ്ണെന്തൊരു പെണ്ണാണേ
പാലമ്പളി പോലാണേ
മൊഞ്ചെന്തൊരു മൊഞ്ചാണേ
മഞ്ചാടി മിനുപ്പാണേ

പെണ്ണെന്തൊരു പെണ്ണാണേ
പാലമ്പളി പോലാണേ
മൊഞ്ചെന്തൊരു മൊഞ്ചാണേ
മഞ്ചാടി മിനുപ്പാണേ

You May Also Like


ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ

0 അഭിപ്രായങ്ങള്‍
* Please Don't Spam Here. All the Comments are Reviewed by Admin.