ട്രേഡിങ്ങും നിക്ഷേപവും - വിവിധ രീതികളും ഗുണവും ദോഷവും

ട്രേഡിങ്ങും നിക്ഷേപവും - വിവിധ രീതികളും ഗുണവും ദോഷവും

Types of Trading


വിപണിയിൽ നമുക്ക് വ്യത്യസ്ത തരത്തിലുള്ള ട്രേഡിങ്ങും നിക്ഷേപങ്ങളും നടത്താം. ഓരോന്നിനും അതിന്റേതായ ഗുണങ്ങളും ദോഷങ്ങളും ഉണ്ട്. ഏത് തരം നിങ്ങൾക്ക് അനുയോജ്യമാണെന്ന് തീരുമാനിക്കാൻ, ഓരോന്നിനെയും കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്.

1. ഇൻട്രാഡേ ട്രേഡിങ്:

ഒരു ദിവസം തന്നെ ഒരു ഓഹരി വാങ്ങി വിൽക്കുന്ന രീതിയാണ് ഇൻട്രാഡേ ട്രേഡിങ്. ലാഭമെടുത്ത് ഓഹരി വിൽക്കുകയോ, നഷ്ടം ഒഴിവാക്കാൻ ഒടുവിൽ വിറ്റു ഒഴിവാക്കുകയോ ചെയ്യാം. നിലവിൽ ട്രേഡിങ്ങ് നടക്കുന്ന ദിവസങ്ങളിൽ രാവിലെ 9.15 മുതൽ വൈകുന്നേരം 3 .15 വരെ സമയത്തിനുള്ളിൽ വാങ്ങുകയും വിൽക്കുകയും ചെയ്യാം. 

ഇത് അടുത്ത ദിവസത്തിലേക്ക് കയ്യിൽ വയ്ക്കാൻ സാധിക്കില്ല. പക്ഷെ ട്രേഡ് ചെയ്യുന്ന ദിവസത്തിൽ എത്ര പെട്ടെന്ന് വേണമെങ്കിലും ലാഭമോ നഷ്ടമോ വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കു ആ ട്രേഡ് അവസാനിപ്പിക്കാൻ പറ്റും, ഇനി അഥവാ നിങ്ങൾ അത് അവസാനിപ്പിച്ചില്ലേൽ നിങ്ങളുടെ ബ്രോക്കർ വൈകുന്നേരത്തു സ്വന്തമായി ആ ട്രേഡ് ക്ലോസ് ചെയ്യും അങ്ങനെ വന്നാൽ നിങ്ങള്ക്ക് ഒരു ചെറിയ തുക പിഴ ചുമത്തും

ഗുണങ്ങൾ:

 • ഉയർന്ന റിട്ടേൺ സാധ്യത
 • ഹ്രസ്വകാല നഷ്ടം നിയന്ത്രിക്കാൻ എളുപ്പം
 • ദൈനംദിന വിപണി ചലനങ്ങളിൽ നിന്ന് പ്രയോജനം നേടാം
 • നിങ്ങളുടെ കുറഞ്ഞ പണത്തിനു അതിന്റെ 5 ഇരട്ടിയോളം ലെവെറേജ് (കൂടുതൽ പണം) നിങ്ങളുടെ ബ്രോക്കർ തരും. അതുകൊണ്ടു കൂടുതൽ ലാഭം ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് (നഷ്ടമാണെങ്കിൽ അതും കൂടുതൽ ആവാം)

ദോഷങ്ങൾ:

 • ഉയർന്ന സമ്മർദ്ദവും മാനസിക ടെൻഷനും
 • പെട്ടെന്നുള്ള വിപണി മാറ്റങ്ങൾ നഷ്ടത്തിന് കാരണമാകാം
 • കമ്മീഷൻ ചെലവ് കൂടുതലാണ്

2. സ്കാൽപിങ് ട്രേഡിങ്:

ഇൻട്രാഡേ ട്രേഡിന്റെ ഏറ്റവും ചെറിയ വകഭേദം ആണ്. സെക്കന്റുകളോ നിമിഷങ്ങളോ സമയത്തിന് ഉള്ളിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ചെറിയ ഉയർച്ച താഴ്ച ചലനങ്ങളിൽ നിന്ന് ലാഭം ഉണ്ടാക്കുന്ന രീതിയാണ് സ്കാൽപിങ്. വളരെ കൂടുതൽ എണ്ണം ഓഹരികൾ ട്രേഡ് ചെയ്യുന്നത് കാരണവും ഒരു ദിവസത്തിൽ തന്നെ വളരെ കൂടുതൽ പ്രാവശ്യം ട്രേഡ് ചെയ്യുന്നത് കാരണവും ദിവസവസാനത്തിൽ ലാഭം ഉണ്ടായേക്കാം 

ഗുണങ്ങൾ:

 • വേഗത്തിൽ റിട്ടേൺ നേടാൻ കഴിയും
 • കുറഞ്ഞ കാപ്പിറ്റൽ ആവശ്യമാണ്
 • വിപണി ദിശ തിരിച്ചറിഞ്ഞില്ലെങ്കിലും വരുമാനം നേടാം

ദോഷങ്ങൾ:

 • ഉയർന്ന മാനസിക സമ്മർദ്ദം
 • ചെറിയ വിപണി ചലനങ്ങൾ പ്രതീകരിക്കാനുള്ള കഴിവ് ആവശ്യമാണ്
 • കമ്മീഷൻ ചെലവ് കൂടുതലാണ്. കിട്ടുന്ന ലാഭം ചിലപ്പോൾ കമ്മീഷൻ നിരക്കിലോ ടാക്‌സ് ഇനത്തിലോ ആയി കുറഞ്ഞു പോകാൻ സാധ്യത ഉണ്ട് ചിലപ്പോൾ അത് നഷ്ടത്തിലും ആവാം 

3. സ്വിങ് ട്രേഡിങ് അഥവാ ഷോർട്ട് ടേം ട്രേഡിങ്:

ചുരുങ്ങിയ കാലയളവിൽ (കുറച്ച് ദിവസങ്ങളിൽ നിന്ന് കുറച്ച് ആഴ്ചകളിലേക്ക്) ഓഹരികൾ വാങ്ങി, ലാഭമെടുത്ത് വിൽക്കുന്ന രീതിയാണ് സ്വിങ് ട്രേഡിങ്. ഓഹരി വിപണിയിൽ വരുന്ന തുടക്കക്കാർക്ക് സുരക്ഷിതമായി ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു രീതിയാണ് സ്വിങ് ട്രേഡിങ്ങ് 

ഗുണങ്ങൾ:

 • ഇൻട്രാഡേയേക്കാൾ കുറഞ്ഞ സമ്മർദ്ദം
 • വിപണി ചലനങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്ന കഴിവ് വളർത്താം
 • ഇടത്തരം കാപ്പിറ്റൽ ആവശ്യമാണ്

ദോഷങ്ങൾ:

 • ഇൻട്രാഡേയേക്കാൾ കുറഞ്ഞ റിട്ടേൺ സാധ്യത
 • വിപണി ദിശ തിരിച്ചറിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ നഷ്ടം സംഭവിക്കാം

4. 4. ദീർഘകാല നിക്ഷേപം:

വർഷങ്ങളോ പതിറ്റാണ്ടുകളോ നീണ്ട കാലയളവിൽ ഓഹരികൾ കൈവശം വയ്ക്കുക എന്നതാണ് ദീർഘകാല നിക്ഷേപം. ഈ രീതിയിലുള്ള നിക്ഷേപത്തിൽ, വിപണി ചലനങ്ങൾ കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന ഹ്രസ്വകാല നഷ്ടങ്ങളെക്കുറിച്ച് ആശങ്കപ്പെടേണ്ടതില്ല. കാരണം, ദീർഘകാലത്തിൽ, ഓഹരി വിപണി സാധാരണയായി ഉയരുന്നു.

ഗുണങ്ങൾ:

 • ഉയർന്ന റിട്ടേൺ സാധ്യത
 • ദീർഘകാല ധനസമ്പാദനത്തിനുള്ള മികച്ച മാർഗം
 • വിപണി ചലനങ്ങളെക്കുറിച്ച് ആശങ്കപ്പെടേണ്ടതില്ല

ദോഷങ്ങൾ:

 • റിട്ടേൺ നേടുന്നതിന് കൂടുതൽ സമയം ആവശ്യമാണ്
 • വിപണി തകർച്ചയിൽ നഷ്ടം സംഭവിക്കാം

ഏത് സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഈ രീതികൾ ഉപയോഗിക്കാം?

What Trading Method to Select


ഓരോ തരത്തിലുള്ള ട്രേഡിങ്ങും നിക്ഷേപവും തങ്ങളുടേതായ പ്രത്യേക സാഹചര്യങ്ങൾക്കും ആവശ്യങ്ങൾക്കും അനുയോജ്യമാണ്.

 • ഇൻട്രാഡേ ട്രേഡിങ്: ദിവസത്തിന്റെ ഓരോ സെക്കൻഡിലും വിപണി ചലനങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കാൻ കഴിയുന്നവർക്ക് ഇൻട്രാഡേ ട്രേഡിങ് അനുയോജ്യമാണ്. ഹ്രസ്വകാലത്തിൽ ഉയർന്ന റിട്ടേൺ നേടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്കും ഇത് അനുയോജ്യമാണ്.
 • സ്കാൽപിങ് ട്രേഡിങ്: ചെറിയ വിപണി ചലനങ്ങളെക്കുറിച്ച് കൃത്യമായി പ്രവചിക്കാൻ കഴിയുന്നവർക്ക് സ്കാൽപിങ് ട്രേഡിങ് അനുയോജ്യമാണ്. കുറഞ്ഞ കാപ്പിറ്റലിൽ ഹ്രസ്വകാലത്തിൽ വരുമാനം നേടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്കും ഇത് അനുയോജ്യമാണ്.
 • സ്വിങ് ട്രേഡിങ്: വിപണി ചലനങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നതിനുള്ള കഴിവുള്ളവർക്ക് സ്വിങ് ട്രേഡിങ് അനുയോജ്യമാണ്. ദീർഘകാലത്തിൽ ഉയർന്ന റിട്ടേൺ നേടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്കും ഇത് അനുയോജ്യമാണ്.
 • ദീർഘകാല നിക്ഷേപം: ധനസമ്പാദനത്തിനായി ദീർഘകാല പ്ലാൻ ഉള്ളവർക്ക് ദീർഘകാല നിക്ഷേപം അനുയോജ്യമാണ്. വിപണി ചലനങ്ങളെക്കുറിച്ച് ആശങ്കപ്പെടാതെ റിട്ടേൺ നേടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്കും ഇത് അനുയോജ്യമാണ്.

ഏത് തരത്തിലുള്ള ട്രേഡിങ്ങ് സ്ട്രാറ്റജി നിങ്ങൾക്ക് അനുയോജ്യമാണ്?

നിങ്ങളുടെ ധനസാമ്പത്തിക ലക്ഷ്യങ്ങൾ, സമയവും സാങ്കേതിക വിദ്യയും ഉപയോഗിക്കാനുള്ള കഴിവ് എന്നിവയെ അടിസ്ഥാനമാക്കി നിങ്ങൾക്ക് അനുയോജ്യമായ ട്രേഡിങ്ങ് സ്ട്രാറ്റജി തീരുമാനിക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് ഈ മേഖലയിൽ അനുഭവമില്ലെങ്കിൽ, ഒരു വിദഗ്ധ സെബി രേജിസ്റ്റഡ് ട്രേഡറുടെ ഉപദേശം തേടുന്നത് നല്ലതാണ്.

You May Also Like

നിങ്ങൾക്കും ട്രേഡിങ് തുടങ്ങാം! - How To Start Trading and Investment: Click Here
എന്താണ് ലാർജ് ക്യാപ്, മിഡ് ക്യാപ് അല്ലെങ്കിൽ സ്മാൾ ക്യാപ് ഫണ്ടുകൾ - What is Large Cap, Mid Cap or Small Cap Funds?: Click Here
Tags

Post a Comment

0 Comments
* Please Don't Spam Here. All the Comments are Reviewed by Admin.