കണ്ടോ ദൂരെ - Kando Doore Malayalam Song Lyrics

കണ്ടോ ദൂരെ - Kando Doore Malayalam Song Lyrics

Kando Doore - Song Details

Song Details Credits
Song- കണ്ടോ ദൂരെ
Music - രഞ്ജിത്ത് ക്രിസ്റ്റി
Lyricist- രഞ്ജിത്ത് ക്രിസ്റ്റി
സിംഗർ - നികിത രാജ്
ഫിലിം / Album- Christmas Carol Songs


വിണ്ണിൽ ദൂതർ പാടും ഗീതം 
കേൾക്കും രാവിൽ മാനവരൊന്നായി 
വാഴ്ത്തിപ്പാടാം നാഥനു സ്തുതിഗീതം

ഹാപ്പി ക്രിസ്തുമസ്
മേരി ക്രിസ്തുമസ്
ലാല ലാല ലാല

കണ്ടോ ദൂരെയന്നു വിണ്ണിൽ മിന്നും
ഒരു താരം... അങ്ങു വാനിൽ....
 കേട്ടോ കാതിൽ
വിണ്ണിൽ നിന്നും വാന ദൂതർ പാടും നാദം രാവിൽ
താരാജാലം ഏറ്റുപാടി സ്നേഹഗീതം
നീലരാവിൽ....
ഉണ്ണിയേശു പിറന്നൊരീശാന്ത രാത്രിയിൽ

കണ്ടോ ദൂരെയന്നു വിണ്ണിൽ മിന്നും ഒരു താരം അങ്ങ് വാനിൽ

(ജിംഗിൾ ബെൽസ്....)

മിന്നുന്ന താരം നോക്കി
ഇടയരും ഒന്നായി ചേർന്നു പോയി ബേത് ലഹേമിൽ
തേനൂറും പുഞ്ചിരി കാണാൻ ഉണ്ണിയെ കണ്ടു വണങ്ങാൻ പോയി ബേത് ലഹേമിൽ

എന്റെ പാപം പോക്കാൻ നീതിമാർഗ്ഗം കാട്ടാൻ
വന്നു പിറന്നിതാ രാവിതിൽ മഞ്ഞു തൂവിടും രാത്രിയിൽ
കണ്ടോ ദൂരെയന്നു വിണ്ണിൽ മിന്നും ഒരു താരം അങ്ങു വാനിൽ

താരാഗണങ്ങൾ വാഴ്ത്തും
വിണ്ണിന്റെ രാജകുമാരാ മീട്ടാം... കിന്നര നാദം
ഗോശാലയിൽ വന്നു പിറന്ന
ലോകത്തിൻ പാലകനായി പാടും.. മണ്ണും വിണ്ണും
വരവേല്ക്കാം ഇതാ ഉണ്ണി ഈശോയെ നാം കണ്ണുചിമ്മും താരകങ്ങൾ
സാക്ഷിയായി രാവിതിൽ 

കണ്ടോ ദൂരെയന്നു വിണ്ണിൽ നിന്നും ഒരു താരം... അങ്ങു വാനിൽ കേട്ടോ
കാതിൽ വിണ്ണിൽ നിന്നും വാന ദൂതർ പാടും നാദം രാവിൽ
താരജാലം ഏറ്റുപാടി
സ്നേഹഗീതം നീലരാവിൽ
ഉണ്ണിയേശു പിറന്നൊരീശാന്ത രാത്രിയിൽ 

കണ്ടോ ദൂരെയന്നു വിണ്ണിൽ മിന്നും ഒരു താരം അങ്ങു വാനിൽ......

Kando Dhooreyannu Song English Lyrics 

Vinnil dhoothar paadum geetham
Kelkkum raavil maanavaronnaayi
Vaazhthipaadaam naathanu sthuthigeetham
Happy Christmas
Meri christhmas
Laala laala laala

Kando dhooreyannu vinnil minnum
Oru thaaram... Angu vaanil...
Ketto kaathil
Vinnil ninnum vaana dhoothar paadum naadham raavil
Thaarajaalam ettupaadi snehageetham

Neelaraaraavil...
Unniyeshu pirannoreeshaantha raathriyil
Kando dhooreyannu vinnil minnum oru thaaram
Angu vaanil
(Jingle Bells)

Minnunna thaaram nokki
Idayarum onnaayi chernnu poyi bethlehemil
Thenoorum punchiri kaanaan unniye kandu
Vanangaan poyi bethlehemil

Ente paapam pokkaan neethimaargam kaattaan
Vannu pirannithaa raavithil manju thoovidum rathriyil
Kando dhooreyannu vinnil minnum oru thaaram angu vaanil

Tharaaganangal vaazthum
Vinninte raajakumaaraa meettaam... Kinnara naadham
Goshaalayil vannu piranna
Lokathil paalakathinaayi paadum.. Mannum vinnum..

Varavelkkaam ithaa unni eeshoye naam
Kannuchimmum thaarakangal
Saakshiyaayi raavithil
Kando dhooreyannu vinnil ninnum oru thaaram...
Angu vaanil ketto

Kaathil vinnil ninnum vaana dhoothar paadum naadham raavil
Thaarajaalam ettupaadi
Snehageetham neelaraaraavil
Unniyeshu pirannoreeshaantha raathriyil 

Kando dhooreyannu vinnil minnum oru thaaram angu vaanil....

Post a Comment

0 Comments
* Please Don't Spam Here. All the Comments are Reviewed by Admin.